Boruhattı inşaatı
Boruhattı inşaatı
Bu projenin gerçekleştirilmesi için EPC üzerinden sermaye ve teknik yatırımı bir katalizör olacaktır. Ndola'daki yakıt separatörü, madencilik rafinerilerini çalıştırmak için ağır yakıt üretmek üzere kuruldu. Madenlerde arıtma teknolojisinin modernizasyonu ile, separatörün amacı değişti ve enerji sektöründe devrim nedeniyle %50 kapasitede faaliyet göstermektedir,bunun için makineleri daha az yüklüyecek petrol ürünleri işlemek için modern bir rafineriye ihtiyaç vardır. Proje yap-işlet-devret modeli ile faaliyet gösterecek. Bir fizibilite çalışması, projenin gerçek maliyetini ve projenin iki yıl içinde en kısa sürede uygulanması için alınacak rotayı belirleyecektir. Zambiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti hükümetlerinden proje için destekleyici mektuplar, projesinin başlamasına kalan zamanı azaltmak için yatırımcı ve EPC müteahhitinin eşlik eden profili ile talep üzerine verilecektir. Boru hattı depolama tesislerini kurmadan önce, siyasi ve ekonomik forumlarda küresel bir konu haline gelen küresel iklim değişikliğini hafifletmek için biyoyakıt karıştırma tesisleri ile yakıt çiftliği tankları inşa etmeye ihtiyaç vardır. Bu da projenin tamamlanmasından sonra değil, şimdi işlem yapmaya başlamasını sağlar. Zambiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde satın alınması ve 60.000 MT'YE yükseltilmesi gereken dört site ve yakıt çiftliği tankı bulunmaktadır. İzinler ve lisanslar satın alındıktan sonra verilecektir. Buna da iki yüz elli milyon ABD doları (US $ 250, 000,000.00) sermaye enjeksiyonu gerekir.
Teklifin tipi
Yatırımcı çekme
Projenin başlatıcısı
Oracle Fuels and Logistics Limited
İşbirliği opsiyonları
Zambiya Kalkınma Ajansı (Zambia Development Agency), yatırımcıyı koruyan Destek ve Koruma Anlaşması imzalanmasıyla doğrudan yabancı yatırım teşvikleri sunmaktadır. Bu anlaşma yatırımcının proje süresinde yatırımlarını geri alacağını garanti eder. Bu, Zambiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti hükümetlerinin ve boru hattının geçeceği ülkelerin, böyle bir girişim için gerekli izinleri ve başlıkları alarak katılımı ile sağlanır. Zambiya'da, Endüstriyel Kalkınma şirketi (Industrial Development Corporation)gerekli izin ve lisansları almaya yardımcı olacaktır. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, Ticaret, Toprak ve Enerji Bakanlıkları, boru hattının geçeceği diğer ülkelerin yanı sıra böyle faydalı bir yatırım için gerekli izinlerin alınmasına da yardımcı olacaktır.
Projenin coğrafik konumu
1600 km’lik boruhattı, Mozambik’teki Beira şehrinden başlayıp, Zambiya’dan geçerek, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Lubumbashi’ndeki büyük bir rafinersine kadar uzanır.Boruhattının üzerşnde pompa istasyonları bulunacaktır.
Sektör
Projenin amacı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Zambiya iki ülkedeki yakıt maliyetlerini azaltmaktır.Yakıt genelde karayolu ile taşınır ve Zambiya’daki Ndola’da Indeni Petroleum eski separatörü kullanmakta. Demiryolu hattından da daha az yakıt taşınıyor. Bunlar yakıt çok pahalı hale getirir. Bu proje her iki ülke için çok önemlidir.
Projenin tahmini fiyatı
Projenin tahmini maliyeti iki milyar, beş yüz milyon ABD Doları’dır (2,500,000,000.00 ABD doları). Fizibilite çalışmasının tam olarak yapıldıktan sonra revize edilecektir.
İletişim bilgileri sadece kayıtlı kullanıcılar için açıktır