EOS Grup

Şirketin ana faaliyeti, bireylerin ve tüzel kişilerin borçlarının satın alınması, uluslararası tahsilat hizmetleri ve B2B sektörünün alacak hesapları ile çalışmaktır. EOS Grup, yasaya tam uygun olarak faaliyetlerini yürütmekte, 230 sayılı Federal yasaya uygun olarak gecikmiş borçların toplanmasıyla çalışan tüzel kişilerin devlet kütüğüne dahil edilmekte ve Ulusal Tahsilat Ajansları Derneği'nin bir üyesidir.