Mısır ekonomik kalkınma hızını artırıyor

Mısır ekonomik kalkınma hızını artırıyor

Mısır Planlama ve Ekonomik Kalkınma Bakanı bu hafta ekonominin mevcut mali yılda %6 büyüyeceğini söyledi. Aynı zamanda, pandemi ile ilgili sorunlar gelişmeye engel olmayacaktır.

Beklenen görünüm, bu yılın ilk çeyreğinde elde edilen %9.8'lik bir büyümeye dayanmaktadır. Bu rakam son 20 yılın en yüksek rakamıdır. Ayrıca bu atılım sayesinde uluslararası kuruluşlar Mısır ekonomisine ilişkin tahminlerini yükseltti.

Mevcut olumlu performans, koronavirüs döneminde Mısır ekonomisinin direncini artırmak için hükümet tarafından yapılan ticareti, politikaları ve çabaları artırmaya yönelik önlemlerden kaynaklanmaktadır.

Ulusal Yapısal Reform Programı ile uyumlu siyaset, ekonominin yapısını reforme etmeyi, ticareti serbestleştirmeyi, mesleki eğitim sistemini reformu ve sermaye piyasalarını geliştirmeyi amaçlıyordu. Reformların ilk aşaması 2016 yılında gerçekleştirilmiş, ikincisi ise Nisan 2021'de başlamış ve şu anda devam etmektedir.